Zaproszenie do udziału w webinarze

W związku ze zbliżającymi się terminami zakończenia realizacji projektów oraz koniecznością przygotowania sprawozdania finansowego i merytorycznego, zapraszamy do udziału w webinarze, podczas którego wyjaśnimy kwestie dotyczące sprawozdawczości projektowej.

Webinar odbędzie się 16.11.2021r. o godz. 18.00 na platformie Google Meets, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: fio@bcp.org.pl