Wyniki oceny formalnej wniosków w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych”

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych”, w którym spłynęło 99 wniosków. W dniu 01 lipca zakończyliśmy etap wstępnej oceny formalnej wniosków, zgodnie z kartą oceny formalnej, wyniki prezentujemy poniżej. Wnioski, które na tym etapie otrzymały ocenę pozytywną, zostają skierowane do oceny merytorycznej