Wyniki oceny merytorycznej wniosków

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie „Śląskie NOWEFIO 2021-2023„. Do dofinansowania rekomendowane zostały 22 wnioski na realizację lokalnych inicjatyw oraz 63 wnioski na rozwój instytucjonalny młodych organizacji.

            Zgodnie z Regulaminem część VII. Wnioskodawcy, których projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, mogą złożyć odwołanie w terminie 3 dni od opublikowania listy rankingowej, tj. do dnia 04.10.2021 roku do godz. 16.00. Odwołania złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane. Prawo do odwołania przysługuje wyłącznie w sytuacji braku zgodności oceny punktowej z treścią oceny (ewidentny błąd oceniającego).

Po rozpatrzeniu odwołań oraz ewentualnym uwolnieniu środków , Operator opublikuje ostateczną listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

            Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym konkursie. Organizacje i grupy nieformalne, które nie otrzymały dofinansowania, zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach programu.

            W załączniku przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej.

Wyniki oceny formalnej wniosków

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023”. Spłynęło do nas 108 wniosków w ramach konkursu „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw” oraz 76 wniosków na „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”. 21 września zakończyliśmy etap oceny formalnej wniosków, zgodnie z kartą oceny formalnej. Wnioski, które na tym etapie otrzymały ocenę pozytywną, zostają skierowane do oceny merytorycznej. Wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

W załączniku przedstawiamy wyniki oceny formalnej.

6 – 20 września – nabór do programu „Śląskie NOWEFIO”

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika informują, że rozpoczyna się nabór wniosków do programu grantowego „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023”.

Ogłaszamy DWA konkursy:

1. Konkurs: „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”
Przedmiot konkursu: realizacja inicjatyw w sferze pożytku publicznego.
Uprawnieni Wnioskodawcy:
– Młode organizacje pozarządowe
– Grupy nieformalne (3 osoby) działające samodzielnie
– Grupy nieformalne działające wspólnie z patronem
Obszar: województwo śląskie
Kwota dofinansowania: od 2.000 zł do 8.000 zł
Okres realizacji: od 4.10.2021 r. do 19.11.2021 r., minimum 30 dni
Sposób składania: wnioski przyjmowane są elektronicznie przez platformę www.witkac.pl
Termin naboru: od 6.09.2021 r. (godzina 9:00) do 20.09.2021 r. (godzina 12:00)

2. Konkurs: „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”
Przedmiot konkursu: rozwój młodych organizacji pozarządowych.
Uprawnieni Wnioskodawcy: młode organizacje pozarządowe
Obszar: województwo śląskie
Kwota dofinansowania: od 2.000 zł do 6.000 zł
Okres realizacji: od 4.10.2021 r. do 19.11.2021 r., minimum 30 dni
Sposób składania: wnioski przyjmowane są elektronicznie przez platformę www.witkac.pl
Termin naboru: od 6.09.2021 r. (godzina 9:00) do 20.09.2021 r. (godzina 12:00)

Szczegółowe zasady dotyczące obu naborów określone są w Regulaminie dostępnym na stronie www.fio.bcp.org.pl w zakładce „Dokumenty”

Kontakt:
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności CRSO ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Zaproszenie do udziału w webinarze

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli grup nieformalnych do udziału w webinarze, podczas którego omówimy jak przygotować wnioski o dotacje w Projekcie Śląskie NOWEFIO 2021-2023. Przedstawimy również najważniejsze informacje na temat zasad ubiegania się o granty oraz korzystania z generatora wniosków.

Webinar odbędzie się 02 września o godz. 19.00 na platformie Google Meet, osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wysłanie zgłoszenie na adres fio@bcp.org.pl

Zaproszenie do udziału w spotkaniach

zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, podczas których opowiemy o możliwości pozyskania mikrodotacji na działania lub rozwój dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, a także dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Spotkania odbędą się:

25 sierpnia o godz. 16.00 w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości, Bielsko-Biała ul. Zacisze 5. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności tel. 699 713 353

oraz 26 sierpnia o godz. 17.00 w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych,  44-240 Żory , Osiedle Sikorskiego 52