Zapraszamy do udziału w webinarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium pt. „Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych”, podczas którego przedstawimy różne możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na działania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach trwających aktualnie konkursów. Webinar odbędzie się w środę 08 listopada o godz. 10.00. Link do zapisów: „WSPARCIE FINANSOWE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” – 08.11.2023

Zapraszamy do udziału w webinarium „Konkurs dla śląskich NGO w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego”, które odbędzie się w środę 04.10.2023r. o godz. 10.00

Link do zapisów :

WEBINARIUM – Konkurs dla śląskich NGO w ramach programu – Fundusze Europejskie dla Śląskiego – Szkolenia w , 04.10.2023 – Evenea.pl

Podczas spotkania zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące trwającego naboru wniosków – Działanie 10.24 Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w ramach programu – FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027

Poruszane tematy,m.in:

– dokumentacja konkursowa (na co zwrócić uwagę)

– uprawnione podmioty

– grupa docelowa

– możliwy zakres wsparcia

– podstawowe informacje nt. kosztów kwalifikowanych

Zaproszenie do udziału w spotkaniu „Realizacja projektu Śląskie NOWEFIO”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji oraz grup nieformalnych do udziału w spotkaniu online „Realizacja projektu Śląskie NOWEFIO”. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze kwestie merytoryczne i finansowe związane z wydatkowaniem dotacji i realizacją działań zaplanowanych w projekcie. Spotkanie odbędzie się w środę 28 czerwca o godz. 10.00

Link do zapisów zamieszczamy poniżej

https://app.evenea.pl/event/spotkanie28062023/

Wyniki oceny merytorycznej

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”. Do dofinansowania zostały rekomendowane 22 wnioski. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiamy w załączniku. Karty oceny wniosków są dostępne w systemie witkac.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Śląskie NOWEFIO 2021-2023, Wnioskodawcy, których projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, mogą złożyć odwołanie w terminie 3 dni od dnia opublikowania listy rankingowej, tj. do dnia 16.06.2023r. Odwołania złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane. Prawo odwołania przysługuje wyłącznie w sytuacji braku zgodności oceny punktowej z treścią oceny (ewidentny błąd oceniającego).

Po rozpatrzeniu odwołań oraz ewentualnym uwolnieniu środków, Operator opublikuje ostateczną listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania.