Zaproszenie do udziału w webinarze

W związku ze zbliżającymi się terminami zakończenia realizacji projektów oraz koniecznością przygotowania sprawozdania finansowego i merytorycznego, zapraszamy do udziału w webinarze, podczas którego wyjaśnimy kwestie dotyczące sprawozdawczości projektowej.

Webinar odbędzie się 16.11.2021r. o godz. 18.00 na platformie Google Meets, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: fio@bcp.org.pl

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się terminami zakończenia działań projektowych oraz koniecznością przygotowania sprawozdań z ich realizacji, w zakładce dokumenty udostępnione są wzory sprawozdań, z którymi prosimy się zapoznać. Sprawozdania są już dostępne w generatorze Witkac.

Sprawozdania należy składać w formie elektronicznej przez generator Witkac.

Zaproszenie do udziału w webinarze

Zapraszamy do udziału w webinarze dotyczącym przygotowania sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektów.

Webinar odbędzie się 04 listopada (czwartek) o godz. 18.00 na platformie Google Meets.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do środy 03 listopada do godz. 12.00 na adres fio@bcp.org.pl

Wyniki oceny merytorycznej wniosków

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie „Śląskie NOWEFIO 2021-2023„. Do dofinansowania rekomendowane zostały 22 wnioski na realizację lokalnych inicjatyw oraz 63 wnioski na rozwój instytucjonalny młodych organizacji.

            Zgodnie z Regulaminem część VII. Wnioskodawcy, których projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, mogą złożyć odwołanie w terminie 3 dni od opublikowania listy rankingowej, tj. do dnia 04.10.2021 roku do godz. 16.00. Odwołania złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane. Prawo do odwołania przysługuje wyłącznie w sytuacji braku zgodności oceny punktowej z treścią oceny (ewidentny błąd oceniającego).

Po rozpatrzeniu odwołań oraz ewentualnym uwolnieniu środków , Operator opublikuje ostateczną listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

            Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym konkursie. Organizacje i grupy nieformalne, które nie otrzymały dofinansowania, zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach programu.

            W załączniku przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej.

Wyniki oceny formalnej wniosków

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023”. Spłynęło do nas 108 wniosków w ramach konkursu „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw” oraz 76 wniosków na „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”. 21 września zakończyliśmy etap oceny formalnej wniosków, zgodnie z kartą oceny formalnej. Wnioski, które na tym etapie otrzymały ocenę pozytywną, zostają skierowane do oceny merytorycznej. Wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

W załączniku przedstawiamy wyniki oceny formalnej.