Zapraszamy do udziału w webinarze „Realizacja i rozliczanie projektów – ŚLĄSKIE NOWEFIO”

Podczas spotkania zostaną przedstawione informacje związane z realizacją projektu „Śląskie NOWEFIO” oraz przygotowaniem sprawozdania merytorycznego i finansowego.

Webinar odbędzie się w czwartek 30.06.2022r. o godz. 18.00 , będzie prowadzony on-line na platformie Google Meet. Zapisy prosimy dokonywać przez link: Realizacja i rozliczanie projektów – ŚLĄSKIE NOWEFIO – Szkolenia w bielsko-biała, 30.06.2022 – Evenea.pl

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu „NGO w sieci – promocja, prawa autorskie i dezinformacja”, które odbędzie się w środę 22 czerwca 2022r. w godz. 10.00 – 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5

W trakcie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia z zakresu:

I. Promocja działań projektowych

II. Prawa autorskie w sieci

III. Dezinformacja w sieci

IV. Podsumowanie – quiz integracyjny

Zapraszamy do zgłaszania się za pośrednictwem strony: https://app.evenea.pl/event/879525-11/

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej. Obowiązuje limit zgłoszeń, na zgłoszenia czekamy do wtorku 21.06 do godziny 12.00, serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie do udziału w webinarze

zapraszamy do udziału w webinarze „Zasady przygotowania sprawozdania”, podczas którego zostaną omówione wymagania i zasady związane z przygotowaniem sprawozdań w konkursie Śląskie NOWEFIO. 

Webinar odbędzie się w środę 08.06. o godz. 10.00 na platformie Google Meet. 

Zapisów na webinar prosimy dokonywać przez link https://app.evenea.pl/event/slaskienowefiosprawozdanie/ gdzie będzie również dostępny link do spotkania.

Wyniki oceny merytorycznej

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 27 wniosków. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiamy w załączniku.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Śląskie NOWEFIO 2021-2023, Wnioskodawcy, których projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, mogą złożyć odwołanie w terminie 3 dni od dnia opublikowania listy rankingowej, tj. do dnia 19.05.2022r. Odwołania złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane. Prawo odwołania przysługuje wyłącznie w sytuacji braku zgodności oceny punktowej z treścią oceny (ewidentny błąd oceniającego).

Po rozpatrzeniu odwołań oraz ewentualnym uwolnieniu środków, Operator opublikuje ostateczną listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

Wyniki oceny formalnej wniosków

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”, w którym spłynęło 95 wniosków. W dniu 10 maja zakończyliśmy etap oceny formalnej wniosków, zgodnie z kartą oceny formalnej, wyniki prezentujemy poniżej. Wnioski, które na tym etapie otrzymały ocenę pozytywną, zostają skierowane do oceny merytorycznej.