Realizatorzy

Projekt Śląskie NOWEFIO 2021-2023 jest realizowany przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości jest organizacją pozarządową typu „non-profit”, działającą na rzecz rozwoju lokalnego już od 1994 roku.

Celem Stowarzyszenia jest:

Wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnym, podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości, rozwój potencjału gospodarczego regionu oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej”

Aktualnie realizujemy projekty:

  • KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników – zobacz więcej
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego – zobacz więcej
  • Pożyczki na START – zobacz więcej
  • Wsparcie przedsiębiorców i osób zakładających działalność w ramach Funduszu Pożyczkowego – zobacz więcej

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (bcp.org.pl)

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS działa od 2002 roku, do tej pory organizacja zrealizowała ponad 100 projektów społecznych na terenie całego kraju oraz kilkanaście projektów międzynarodowych.

  • Prowadzimy szkolenia, spotkania konsultacyjne, organizujemy seminaria i konferencje.
  • Aktywnie wspieramy organizacje pozarządowe.
  • Pracujemy z lokalnymi liderami i grupami defaworyzowanymi, dziećmi, młodzieżą i seniorami.
  • Przygotowujemy i realizujemy projekty z otwartymi na innowacje społeczne urzędami miast, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy, uniwersytetami czy szkołami.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS