Realizatorzy

Liderem Projektu Śląskie NOWEFIO 2021-2023 jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Jesteśmy organizacją pozarządową typu „non-profit”. Działamy na rzecz rozwoju lokalnego już od 1994 roku.

Cel naszego Stowarzyszenia to:

Wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnym, podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości, rozwój potencjału gospodarczego regionu oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej”

W tym celu podejmujemy liczne inicjatywy i realizujemy szereg projektów:

  • KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników – zobacz więcej
  • Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich – zobacz więcej
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego – zobacz więcej
  • Pożyczki na START – zobacz więcej
  • Wsparcie przedsiębiorców i osób zakładających działalność w ramach Funduszu Pożyczkowego – zobacz więcej

Partnerem Projektu jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku. CRIS działa od 2002 roku, do tej pory zrealizowaliśmy ponad 100 projektów społecznych na terenie całego kraju oraz kilkanaście projektów międzynarodowych.

  • Prowadzimy szkolenia, spotkania konsultacyjne, organizujemy seminaria i konferencje.
  • Aktywnie wspieramy organizacje pozarządowe.
  • Pracujemy z lokalnymi liderami i grupami defaworyzowanymi, dziećmi, młodzieżą i seniorami.
  • Przygotowujemy i realizujemy projekty z otwartymi na innowacje społeczne urzędami miast, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy, uniwersytetami czy szkołami.

www.cris.org.pl