GENERATOR WNIOSKÓW

Wnioski do projektu należy składać w generatorze WITKAC dostępnym na stronie www.witkac.pl

Nabór wniosków w konkursie „Mikrodotacje na rozwój młodych organizacji” prowadzony będzie od 19.04.2022r. od godz. 9.00 do 09.05.2022r. do godz. 12.00