GENERATOR WNIOSKÓW

Wnioski do projekty należy składać w generatorze WITKAC dostępnym na stronie www.witkac.pl

Nabór rozpoczyna się 06 września o godzinie 9:00 i potrwa do 20 września 2021r. do godziny 12:00.