Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

  • Czy w projektach jest wymagany wkład własny? Wkład własny nie jest wymagany i nie podlega ocenie, jednak z uwagi na specyfikę realizowanych działań możliwe jest wniesienie wkładu własnego w formie osobowej (wolontariat) lub rzeczowej.
  • Czy młoda organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na rozwój i na realizację lokalnych inicjatyw (na działania)? Nie, młoda organizacja może złożyć jeden wniosek na rozwój lub na działania.
  • Czy członkiem grupy nieformalnej może być osoba pełniąca funkcję prezesa w istniejącej organizacji pozarządowej? Nie, członkiem grupy nieformalnej może być osoba, która nie pełni żadnej funkcji w organach statutowych istniejącej organizacji pozarządowej lub w innym podmiocie wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. 
  • Jaka jest minimalna wartość dotacji, o którą można się ubiegać? Minimalna wartość dotacji, zarówno na rozwój, jak i na działania wynosi 2.000 zł. 
  • Czy osoba fizyczna może być członkiem kilku grup nieformalnych? Nie, jedna osoba może być członkiem jednej grupy nieformalnej.