Zapraszamy do udziału w webinarium „Konkurs dla śląskich NGO w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego”, które odbędzie się w środę 04.10.2023r. o godz. 10.00

Link do zapisów :

WEBINARIUM – Konkurs dla śląskich NGO w ramach programu – Fundusze Europejskie dla Śląskiego – Szkolenia w , 04.10.2023 – Evenea.pl

Podczas spotkania zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące trwającego naboru wniosków – Działanie 10.24 Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w ramach programu – FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027

Poruszane tematy,m.in:

– dokumentacja konkursowa (na co zwrócić uwagę)

– uprawnione podmioty

– grupa docelowa

– możliwy zakres wsparcia

– podstawowe informacje nt. kosztów kwalifikowanych