Wyniki oceny formalnej wniosków w konkursie „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”, w którym spłynęło 231 wniosków. W dniu 23 marca zakończyliśmy etap wstępnej oceny formalnej wniosków, zgodnie z kartą oceny formalnej, wyniki prezentujemy poniżej. Wnioski, które na tym etapie otrzymały ocenę pozytywną, zostają skierowane do oceny merytorycznej.