Wyniki oceny formalnej wniosków

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”, w którym spłynęło 95 wniosków. W dniu 10 maja zakończyliśmy etap oceny formalnej wniosków, zgodnie z kartą oceny formalnej, wyniki prezentujemy poniżej. Wnioski, które na tym etapie otrzymały ocenę pozytywną, zostają skierowane do oceny merytorycznej.