Podsumowanie projektu Śląskie NOWEFIO 2021-2023

  • Projekt był realizowany na terenie całego województwa śląskiego w terminie od 01.07.2021r. do 31.12.2023r przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS,
  • Głównym celem projektu było wspieranie inicjatyw o charakterze lokalnym oraz wzmocnienie instytucjonalne młodych organizacji pozarządowych,
  • Dodatkowo realizowaliśmy działania wspierające: animacyjne, edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne,
  • Przeprowadziliśmy 3 konkursy dotyczące realizacji działań dla lokalnej społeczności, w których udzieliliśmy dofinansowania do 56 projektów, z czego aż 39 było realizowanych przez grupy nieformalne. Wartość udzielonego dofinansowania wyniosła 410.414 zł
  • Przeprowadziliśmy również 3 konkursy na rozwój instytucjonalny młodych organizacji. Udzieliliśmy dofinansowania 110 młodym organizacjom, a wartość dofinansowania wyniosła 621.118 zł