Informacja, na którą wszyscy czekali…

5 czerwca uruchamiamy nabór wniosków w dwóch konkursach – na realizację lokalnych inicjatyw (dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych) oraz na rozwój instytucjonalny dla organizacji pozarządowych. Już wkrótce przedstawimy harmonogram spotkań informacyjnych oraz dokumentację konkursową.

plakat z logo Śląskie NOWEFIO 2024-2026, napis "nabór wniosków 05.06-28.06.2024, na realizację lokalnych inicjatyw oraz na rozwój organizacji pozarządowych" logo Komitet do spraw pożytku publicznego, Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, NOWEFIO , Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, CRIS, napis - sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030