Będzie kontynuacja projektu!!!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt Śląskie NOWEFIO 2024-2026 znalazł się na liście rankingowej ofert kwalifikujących się do dofinasowania w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2024, Priorytet 1. Zgodnie z założeniami projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2024r. przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.