Zaproszenie do udziału w spotkaniu „Realizacja projektu Śląskie NOWEFIO”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji oraz grup nieformalnych do udziału w spotkaniu online „Realizacja projektu Śląskie NOWEFIO”. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze kwestie merytoryczne i finansowe związane z wydatkowaniem dotacji i realizacją działań zaplanowanych w projekcie. Spotkanie odbędzie się w środę 28 czerwca o godz. 10.00

Link do zapisów zamieszczamy poniżej

https://app.evenea.pl/event/spotkanie28062023/

Wyniki oceny merytorycznej

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”. Do dofinansowania zostały rekomendowane 22 wnioski. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiamy w załączniku. Karty oceny wniosków są dostępne w systemie witkac.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Śląskie NOWEFIO 2021-2023, Wnioskodawcy, których projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, mogą złożyć odwołanie w terminie 3 dni od dnia opublikowania listy rankingowej, tj. do dnia 16.06.2023r. Odwołania złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane. Prawo odwołania przysługuje wyłącznie w sytuacji braku zgodności oceny punktowej z treścią oceny (ewidentny błąd oceniającego).

Po rozpatrzeniu odwołań oraz ewentualnym uwolnieniu środków, Operator opublikuje ostateczną listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

Wyniki oceny formalnej wniosków w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”, w którym spłynęły 94 wnioski. W dniu 30 maja zakończyliśmy etap wstępnej oceny formalnej wniosków, zgodnie z kartą oceny formalnej, wyniki prezentujemy poniżej. Wnioski, które na tym etapie otrzymały ocenę pozytywną, zostają skierowane do oceny merytorycznej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych „Jak przygotować wniosek w projekcie Śląskie NOWEFIO” do Cieszyna i Międzyrzecza

Podczas spotkania omówimy jak należy przygotować wniosek w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”.

Spotkania odbędą się: 15.05 2023r. o godz. 16.00 w Międzyrzeczu (gmina Bojszowy) ul. Żubrów 23 – budynek OSP oraz 18.05.2023r. o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.