Wyniki oceny merytorycznej

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 27 wniosków. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiamy w załączniku.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Śląskie NOWEFIO 2021-2023, Wnioskodawcy, których projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, mogą złożyć odwołanie w terminie 3 dni od dnia opublikowania listy rankingowej, tj. do dnia 19.05.2022r. Odwołania złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane. Prawo odwołania przysługuje wyłącznie w sytuacji braku zgodności oceny punktowej z treścią oceny (ewidentny błąd oceniającego).

Po rozpatrzeniu odwołań oraz ewentualnym uwolnieniu środków, Operator opublikuje ostateczną listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

Wyniki oceny formalnej wniosków

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”, w którym spłynęło 95 wniosków. W dniu 10 maja zakończyliśmy etap oceny formalnej wniosków, zgodnie z kartą oceny formalnej, wyniki prezentujemy poniżej. Wnioski, które na tym etapie otrzymały ocenę pozytywną, zostają skierowane do oceny merytorycznej.

19 kwietnia rozpoczynamy nabór wniosków o dotację na rozwój instytucjonalny młodych organizacji w projekcie Śląskie NOWEFIO 2021-2023

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika informują, że 19 kwietnia 2022r. o godz. 9.00 rozpocznie się nabór wniosków do programu grantowego „Śląskie NOWEFIO 2021-2023”.

Ogłaszamy konkurs: „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji

Przedmiot konkursu: rozwój młodych organizacji pozarządowych.
Uprawnieni Wnioskodawcy:
– Młode organizacje pozarządowe
Obszar realizacji projektu: województwo śląskie
Kwota dofinansowania: od 2.000 zł do 6.000 zł
Okres realizacji projektu: od 23.05.2022 r. do 31.08.2022 r. (minimum 30 dni)
Sposób składania wniosków: wnioski przyjmowane są elektronicznie przez platformę www.witkac.pl
Termin naboru: od 19.04.2022 r. (godzina 9:00) do 09.05.2022 r. (godzina 12:00)

Szczegółowe zasady dotyczące obu naborów określone są w Regulaminie dostępnym na stronie www.fio.bcp.org.pl w zakładce „Dokumenty”

Kontakt:
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym

We wtorek 12 kwietnia o godz. 10.00 odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne w formie zdalnej dotyczące naboru wniosków na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych.

Zapisy: https://app.evenea.pl/event/879525-7/

Nabór wniosków w konkursie zostanie uruchomiony 19 kwietnia o godz. 9.00.

Cały czas można się również umawiać na spotkania animacyjne, termin spotkania można rezerwować na: https://slaskienowefio.simplybook.it/v2/

Wyniki oceny merytorycznej

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 15 wniosków. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiamy w załączniku.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Śląskie NOWEFIO 2021-2023, Wnioskodawcy, których projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, mogą złożyć odwołanie w terminie 3 dni od dnia opublikowania listy rankingowej, tj. do dnia 14.04.2022r. Odwołania złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane. Prawo odwołania przysługuje wyłącznie w sytuacji braku zgodności oceny punktowej z treścią oceny (ewidentny błąd oceniającego).

Po rozpatrzeniu odwołań oraz ewentualnym uwolnieniu środków, Operator opublikuje ostateczną listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

Wyniki oceny formalnej wniosków

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”, w którym spłynęło 220 wniosków. W dniu 24 marca zakończyliśmy etap oceny formalnej wniosków, zgodnie z kartą oceny formalnej, wyniki prezentujemy poniżej. Wnioski, które na tym etapie otrzymały ocenę pozytywną, zostają skierowane do oceny merytorycznej.