Podsumowanie projektu Śląskie NOWEFIO 2021-2023

  • Projekt był realizowany na terenie całego województwa śląskiego w terminie od 01.07.2021r. do 31.12.2023r przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS,
  • Głównym celem projektu było wspieranie inicjatyw o charakterze lokalnym oraz wzmocnienie instytucjonalne młodych organizacji pozarządowych,
  • Dodatkowo realizowaliśmy działania wspierające: animacyjne, edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne,
  • Przeprowadziliśmy 3 konkursy dotyczące realizacji działań dla lokalnej społeczności, w których udzieliliśmy dofinansowania do 56 projektów, z czego aż 39 było realizowanych przez grupy nieformalne. Wartość udzielonego dofinansowania wyniosła 410.414 zł
  • Przeprowadziliśmy również 3 konkursy na rozwój instytucjonalny młodych organizacji. Udzieliliśmy dofinansowania 110 młodym organizacjom, a wartość dofinansowania wyniosła 621.118 zł

Będzie kontynuacja projektu!!!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt Śląskie NOWEFIO 2024-2026 znalazł się na liście rankingowej ofert kwalifikujących się do dofinasowania w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2024, Priorytet 1. Zgodnie z założeniami projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2024r. przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Zapraszamy do udziału w webinarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium pt. „Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych”, podczas którego przedstawimy różne możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na działania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach trwających aktualnie konkursów. Webinar odbędzie się w środę 08 listopada o godz. 10.00. Link do zapisów: „WSPARCIE FINANSOWE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” – 08.11.2023

Zapraszamy do udziału w webinarium „Konkurs dla śląskich NGO w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego”, które odbędzie się w środę 04.10.2023r. o godz. 10.00

Link do zapisów :

WEBINARIUM – Konkurs dla śląskich NGO w ramach programu – Fundusze Europejskie dla Śląskiego – Szkolenia w , 04.10.2023 – Evenea.pl

Podczas spotkania zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące trwającego naboru wniosków – Działanie 10.24 Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w ramach programu – FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027

Poruszane tematy,m.in:

– dokumentacja konkursowa (na co zwrócić uwagę)

– uprawnione podmioty

– grupa docelowa

– możliwy zakres wsparcia

– podstawowe informacje nt. kosztów kwalifikowanych