Wyniki oceny merytorycznej wniosków

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie „Śląskie NOWEFIO 2021-2023„. Do dofinansowania rekomendowane zostały 22 wnioski na realizację lokalnych inicjatyw oraz 63 wnioski na rozwój instytucjonalny młodych organizacji.

            Zgodnie z Regulaminem część VII. Wnioskodawcy, których projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, mogą złożyć odwołanie w terminie 3 dni od opublikowania listy rankingowej, tj. do dnia 04.10.2021 roku do godz. 16.00. Odwołania złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane. Prawo do odwołania przysługuje wyłącznie w sytuacji braku zgodności oceny punktowej z treścią oceny (ewidentny błąd oceniającego).

Po rozpatrzeniu odwołań oraz ewentualnym uwolnieniu środków , Operator opublikuje ostateczną listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

            Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym konkursie. Organizacje i grupy nieformalne, które nie otrzymały dofinansowania, zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach programu.

            W załączniku przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej.