Wyniki oceny formalnej wniosków

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023”. Spłynęło do nas 108 wniosków w ramach konkursu „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw” oraz 76 wniosków na „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”. 21 września zakończyliśmy etap oceny formalnej wniosków, zgodnie z kartą oceny formalnej. Wnioski, które na tym etapie otrzymały ocenę pozytywną, zostają skierowane do oceny merytorycznej. Wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

W załączniku przedstawiamy wyniki oceny formalnej.