Wyniki oceny formalnej wniosków

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”, w którym spłynęło 220 wniosków. W dniu 24 marca zakończyliśmy etap oceny formalnej wniosków, zgodnie z kartą oceny formalnej, wyniki prezentujemy poniżej. Wnioski, które na tym etapie otrzymały ocenę pozytywną, zostają skierowane do oceny merytorycznej.