Ambasadorowie projektu Śląskie NOWEFIO – edycja 2024-2026

W ramach działań projektowych Zespół Projektowy nawiązuje współpracę z organizacjami / osobami, które dzięki wykonywanym funkcjom i kontaktom z organizacjami pozarządowymi pełnią rolę Ambasadorów Projektu. Ambasadorzy przekazują informację o projekcie w swoim środowisku, a także współpracują z Zespołem Śląskie NOWEFIO w zakresie planowania działań związanych np. z organizacją spotkań informacyjnych czy edukacyjnych.

Zaproszenie do grona Ambasadorów Projektu Śląskie NOWEFIO przyjęli: