08 maja rozpoczynamy nabór wniosków o dotację na rozwój instytucjonalny młodych organizacji w projekcie Śląskie NOWEFIO 2021-2023

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika informują, że 08 maja 2023r. o godz. 9.00 rozpocznie się nabór wniosków do programu grantowego „Śląskie NOWEFIO 2021-2023”.

Ogłaszamy konkurs: „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”

Przedmiot konkursu: rozwój młodych organizacji pozarządowych.
Uprawnieni Wnioskodawcy:
– Młode organizacje pozarządowe
Obszar realizacji projektu: województwo śląskie
Kwota dofinansowania: od 2.000 zł do 6.000 zł
Okres realizacji projektu: od 19.06.2023r. do 15.09.2023r. (minimum 30 dni)
Sposób składania wniosków: wnioski przyjmowane są elektronicznie przez platformę www.witkac.pl
Termin naboru: od 08.05.2023r.r. (godzina 9:00) do 29.05.2023r. (godzina 12:00)

Szczegółowe zasady dotyczące obu naborów określone są w Regulaminie dostępnym na stronie www.fio.bcp.org.pl w zakładce „Dokumenty”

Kontakt:
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Wyniki oceny merytorycznej

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”. Do dofinansowania zostały rekomendowane 22 wnioski. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiamy w załączniku. Karty oceny wniosków są dostępne w systemie witkac.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Śląskie NOWEFIO 2021-2023, Wnioskodawcy, których projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, mogą złożyć odwołanie w terminie 3 dni od dnia opublikowania listy rankingowej, tj. do dnia 21.04.2023r. Odwołania złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane. Prawo odwołania przysługuje wyłącznie w sytuacji braku zgodności oceny punktowej z treścią oceny (ewidentny błąd oceniającego).

Po rozpatrzeniu odwołań oraz ewentualnym uwolnieniu środków, Operator opublikuje ostateczną listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

Zaproszenie do udziału w II Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO

Szanowni Państwo,

z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO w Kielcach, które planowane są na 29-30 czerwca 2023 r.

I Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO odbyły się 27-28 października 2022 roku. Głównym organizatorem tego wydarzenia był Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundacja im. Stefana Artwińskiego. Przedsięwzięcie objęte było Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego.
W dwudniowym spotkaniu wzięło udział ok. 1800 przedstawicieli blisko 80 organizacji pozarządowych. Społecznicy prezentowali swoją działalność oraz realizowane projekty. Obecni byli również wolontariusze, przedsiębiorcy i samorządowcy. Spotkanie stało się platformą wymiany cennych doświadczeń, wiedzy i kontaktów. Relacje z ubiegłorocznego uderzenia można obejrzeć TUTAJ.

Odpowiadając na liczne głosy uczestników pierwszej edycji Targów, w tym roku również chcemy zorganizować to wydarzenie. Zależy nam dotarciu do organizacji pozarządowych z całej Polski, tak by podczas imprezy zaprezentować pełną różnorodność i bogactwo III sektora. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany dobrych praktyk w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowych oraz zdobycia fachowej wiedzy, która ułatwi i uatrakcyjni ich działalność. Oprócz tego chcemy integrować świat organizacji obywatelskich ze światem biznesu. Wśród zaproszonych gości nie zabraknie ekspertów zajmujących się tematyką NGO, przedstawicieli firm, a także instytucji grantodawczych, które przedstawią swoją ofertę i odpowiedzą na pytania wszystkich zainteresowanych.

Ubiegłoroczna edycja Targów spotkała się ze sporym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, które przygotowały barwne stoiska i prezentowały swoje osiągnięcia. Chcemy, aby w tym roku uczestników było jeszcze więcej, dlatego zachęcamy Państwa do udziału w Targach i pochwalenia się swoją działalnością oraz realizowanymi projektami. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń z innymi organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu, instytucji grantodawczymi, a także zdobycia cennych kontaktów.

Do Państwa dyspozycji będzie zabudowane stoisko o następujących parametrach: wymiary 2x3m (6m^2), zabudowa octanorma, wykładzina w kolorze szarym, 2 stoły, 4 krzesła, kosz na śmieci, instalacja elektryczna 3kW, napis na fryzie do 20 znaków, oświetlenie.

Główny organizator nie pokrywa kosztów związanych z noclegiem oraz dojazdem do Kielc.

Partnerem NIW-CRSO w rekrutacji wystawców w woj. śląskim jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Wszystkie pytania związane z organizacją prosimy kierować na/do pani Katarzyny Cieloch (tel. 699-713-353; katarzyna.cieloch@bcp.org.pl).

Z poważaniem

Biuro Komunikacji i Promocji

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wyniki oceny formalnej wniosków w konkursie „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”, w którym spłynęło 231 wniosków. W dniu 23 marca zakończyliśmy etap wstępnej oceny formalnej wniosków, zgodnie z kartą oceny formalnej, wyniki prezentujemy poniżej. Wnioski, które na tym etapie otrzymały ocenę pozytywną, zostają skierowane do oceny merytorycznej.