Wyniki oceny formalnej wniosków w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”, w którym spłynęły 94 wnioski. W dniu 30 maja zakończyliśmy etap wstępnej oceny formalnej wniosków, zgodnie z kartą oceny formalnej, wyniki prezentujemy poniżej. Wnioski, które na tym etapie otrzymały ocenę pozytywną, zostają skierowane do oceny merytorycznej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych „Jak przygotować wniosek w projekcie Śląskie NOWEFIO” do Cieszyna i Międzyrzecza

Podczas spotkania omówimy jak należy przygotować wniosek w konkursie „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”.

Spotkania odbędą się: 15.05 2023r. o godz. 16.00 w Międzyrzeczu (gmina Bojszowy) ul. Żubrów 23 – budynek OSP oraz 18.05.2023r. o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.

08 maja rozpoczynamy nabór wniosków o dotację na rozwój instytucjonalny młodych organizacji w projekcie Śląskie NOWEFIO 2021-2023

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika informują, że 08 maja 2023r. o godz. 9.00 rozpocznie się nabór wniosków do programu grantowego „Śląskie NOWEFIO 2021-2023”.

Ogłaszamy konkurs: „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”

Przedmiot konkursu: rozwój młodych organizacji pozarządowych.
Uprawnieni Wnioskodawcy:
– Młode organizacje pozarządowe
Obszar realizacji projektu: województwo śląskie
Kwota dofinansowania: od 2.000 zł do 6.000 zł
Okres realizacji projektu: od 19.06.2023r. do 15.09.2023r. (minimum 30 dni)
Sposób składania wniosków: wnioski przyjmowane są elektronicznie przez platformę www.witkac.pl
Termin naboru: od 08.05.2023r.r. (godzina 9:00) do 29.05.2023r. (godzina 12:00)

Szczegółowe zasady dotyczące obu naborów określone są w Regulaminie dostępnym na stronie www.fio.bcp.org.pl w zakładce „Dokumenty”

Kontakt:
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Wyniki oceny merytorycznej

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie „Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw”. Do dofinansowania zostały rekomendowane 22 wnioski. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiamy w załączniku. Karty oceny wniosków są dostępne w systemie witkac.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Śląskie NOWEFIO 2021-2023, Wnioskodawcy, których projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, mogą złożyć odwołanie w terminie 3 dni od dnia opublikowania listy rankingowej, tj. do dnia 21.04.2023r. Odwołania złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane. Prawo odwołania przysługuje wyłącznie w sytuacji braku zgodności oceny punktowej z treścią oceny (ewidentny błąd oceniającego).

Po rozpatrzeniu odwołań oraz ewentualnym uwolnieniu środków, Operator opublikuje ostateczną listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania.