Spotkajmy się w Żywcu

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości pozyskania dotacji na działania lub rozwój przez młode organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne.

Spotkanie odbędzie się 05 sierpnia o godz. 18.00 w siedzibie Żywieckiej Fundacji Rozwoju w Żywcu, ul. Dworcowa 2.

Zachęcamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym tel. 699 713 353, 699 713 283, e-mail: fio@bcp.org.pl