Informacja dla beneficjentów projektu Śląskie NOWEFIO 2021-2023

Szanowni Państwo,

w z związku z akceptacją sprawozdania końcowego z realizacji całego 3-letniego projektu Śląskie NOWEFIO 2021-2023 przez Instytucję Zarządzającą tj. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w dniach od 22.05 – 29.05.2024r. nastąpiło komisyjne zniszczenie weksli stanowiących zabezpieczenie umów realizowanych zgodnie z wykazami zawartymi w załączeniu.